ภาษาอังกฤษ อ33101
When in Rome, do as the Romans do วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
นำเข้าบทเรียน
นำเข้าบทเรียน
วัฒนธรรมของอเมริกาและอิตาลี
วัฒนธรรมของอังกฤษและสเปน
วัฒนธรรมของอาหรับ, ญี่ปุ่น และประเทศแถบเอเซีย