ภาษาอังกฤษ อ33101
Interesting Places การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุด
การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุด
การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุด
การเปรียบเทียบ (ข้อควรจำ 1-5)
ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบ
แบบทดสอบ