ภาษาอังกฤษ อ33101
Interesting Places ทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบ
ทบทวนการเปรียบเทียบ และข้อควรจำ (ช่วงที่ 1)
ทบทวนการเปรียบเทียบ และข้อควรจำ (ช่วงที่ 1)
ทบทวนการเปรียบเทียบ และข้อควรจำ (ช่วงที่ 2)
ทบทวนการเปรียบเทียบ และข้อควรจำ (ช่วงที่ 3)
นักเรียนแต่งประโยคเปรียบเทียบ