ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. สัญญลักษณ์ / คำศัพท์ / ป้ายจราจรต่างๆ และข้อปฏิบัติในการขับรถ
ทบทวนคำศัพท์ประจำบทเรียน
ทบทวนคำศัพท์ประจำบทเรียน
ตัวอย่างรูปภาพประกอบคำศัพท์
ลักษณะการขับรถไม่มีมารยาท
ข้อปฏิบัติกับคนขับรถไม่มีมารยาท