ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. การถามตอบ และบทสนทนา เกี่ยวกับทิศทาง
นำเรื่อง giving direction
นำเรื่อง giving direction
ตัวอย่างคำถามการถามทิศทาง
การตอบ / การถามทิศทาง (ช่วง 1 – 2)
การตอบ / การถามทิศทาง (ช่วง 3)