ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. คำศัพท์ และบทสนทนาในโรงพยาบาล
คำศัพท์ประจำบทเรียน (ช่วงที่ 1)
คำศัพท์ประจำบทเรียน (ช่วงที่ 1)
คำศัพท์ประจำบทเรียน (ช่วงที่ 2 – 3)
ตัวอย่างบทสนทนา (ช่วงที่ 1 – 2)
ตัวอย่างบทสนทนา (ช่วงที่ 3 – 4)