วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
สาระการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา
สาระการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (ต่อ) ได้แก่ พารามีเซียม
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (ต่อ) ได้แก่ ยูกลีนา
สิ่งมีชิวิตหลายเซลล์ ได้แก่ สไปโรไจรา