วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (ต่อ) ได้แก่ สไปโรไจรา (Spirogyra),ไฮดรา (Hydra)
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (ต่อ) ได้แก่ สไปโรไจรา (Spirogyra),ไฮดรา (Hydra)
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (ต่อ) ได้แก่ พยาธิตัวตืด
ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบอวัยวะอะไรบ้าง ทำหน้าที่อย่างไร