วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องระบบลำเลียงในพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องระบบลำเลียงในพืช
ขนรากดูดซึมแร่ธาตุเข้าไป ด้วยวิธีเดียวกับดูดซึมน้ำหรือไม่
พืชดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อม ไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้อย่างไร
ทำไมขนราก (root hair) มีจำนวนมาก และมีผลดีต่อพืชอย่างไร