วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ความหมายของ กำลังไฟฟ้า (P) และวัตต์ (W)
ความหมายของ กำลังไฟฟ้า (P) และวัตต์ (W)
การหาพลังงานไฟฟ้า (จูล) โจทย์คำนวณ ข้อ 1
โจทย์คำนวณ การหาพลังงานไฟฟ้า (จูล) ข้อ 2 - 3
โจทย์คำนวณ การหาพลังงานไฟฟ้า (จูล) ข้อ 4