วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
กฎของโอห์ม
กฎของโอห์ม
โจทย์คำนวณ กฎของโอห์ม
พลังงานไฟฟ้า (จูล) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x เวลา (วินาที) และโจทย์คำนวณ