วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ทบทวนเรื่องคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ทบทวนเรื่องคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
จากค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด - คำนวณกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้
จากค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด - คำนวณความต้านทานของเครื่องใช้