วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
หน่วยพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) = กำลังไฟฟ้า (kw) x เวลา (hr)
หน่วยพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) = กำลังไฟฟ้า (kw) x เวลา (hr)
การคำนวณหน่วยพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) - โจทย์ 1
การคำนวณหน่วยพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) - โจทย์ 2
การคำนวณหน่วยพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) - โจทย์ 3