วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) กฏของโอห์ม กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
กฏของโอห์ม : ความต่างศักย์ (V) = กระแสไฟฟ้า (I) x ความต้านทาน (R)
กฏของโอห์ม : ความต่างศักย์ (V) = กระแสไฟฟ้า (I) x ความต้านทาน (R)
การต่อความต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรม คำนวณความต้านทานรวม
การต่อความต้านทานไฟฟ้าแบบขนาน