วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) กฏของโอห์ม กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
โจทย์คำนวณเรื่อง กฏของโอห์ม
โจทย์คำนวณเรื่อง กฏของโอห์ม
โจทย์คำนวณเรื่อง กฏของโอห์ม