วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า: V = IR; ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (I) , ความต้านทาน (R)
ไฟฟ้า: V = IR; ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (I) , ความต้านทาน (R)
กำลังไฟฟ้า: P = VI; แรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (I) และโจทย์คำนวณ
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า (kw) x เวลาชั่วโมง