วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) การนำไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
สาระการเรียนรู้เรื่อง หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
สาระการเรียนรู้เรื่อง หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
สมบัติการนำไฟฟ้า ของลวดตัวนำชนิดต่างๆ โดยมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน
สมบัติการนำไฟฟ้า ของลวดตัวนำชนิดเดียวกัน และพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ความยาวต่างกัน
สรุปคุณสมบัติความนำไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า