วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านแบบอนุกรม และแบบขนาน
หากต่อหลอดไฟแบบอนุกรม เมื่อหลอดไฟหลอดหนึ่งขาด จะทำให้หลอดไฟที่เหลือดับทั้งหมด
หากต่อหลอดไฟแบบอนุกรม เมื่อหลอดไฟหลอดหนึ่งขาด จะทำให้หลอดไฟที่เหลือดับทั้งหมด
การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม จะเปิด-ปิดไฟทุกหลอด (ไม่สามารถเปิด-ปิดไฟทีละดวง)
การต่อหลอดไฟแบบขนาน สามารถเปิด-ปิดไฟทีละดวงได้