วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) เลือกใช้ไฟฟ้า ประหยัด และปลอดภัย
สาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องประหยัดคุ้มค่า
สาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องประหยัดคุ้มค่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง - หลอดแบบธรรมดา หรือ หลอดแบบมีไส้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง - หลอดฟลูออเรสเซนต์