วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) เลือกใช้ไฟฟ้า ประหยัด และปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล - เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องซักผ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล - เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องซักผ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล - เครื่องดูดฝุ่น มอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำ ตู้เย็น
สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ