วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวถาพ
พืชที่มีท่อลำเลียง ได้แก่ เฟิร์น เมล็ดที่ไม่มีเปลือกหุ้ม (สน)
พืชที่มีท่อลำเลียง ได้แก่ เฟิร์น เมล็ดที่ไม่มีเปลือกหุ้ม (สน)
กลุ่มพืชดอก - พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ความหลากหลายของสัตว์ - สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง