วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน น้ำ โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส
วัฎจักรคาร์บอน แผนภาพวัฎจักรคาร์บอน
วัฎจักรคาร์บอน แผนภาพวัฎจักรคาร์บอน
อภิปรายวัฎจักรคาร์บอน
แผนภาพการหมุนเวียนของคาร์บอนในระบบนิเวศ