วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน น้ำ โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
แก๊สเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน สาร CFG รังสีอัลตราไวโอเลต
ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิธีลดปริมาณแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์