วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน น้ำ โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส
แผนภาพการหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
แผนภาพการหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
วัฎจักรของน้ำ (water cycle)
การป้องกันวัฏจักรของน้ำ