วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน น้ำ โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส
วัฎจักรไนโตรเจน - แบคทีเรียไรโซเบียมที่รากของพืชตระกูลถั่ว จะตรึงไนโตรเจนในอากาศ สร้างเป็นสารไนเตรต
วัฎจักรไนโตรเจน - แบคทีเรียไรโซเบียมที่รากของพืชตระกูลถั่ว จะตรึงไนโตรเจนในอากาศ สร้างเป็นสารไนเตรต
วัฏจักรไนโตรเจน - พืชนำไปสร้างเป็นโปรตีน สัตว์กินพืชแล้วนำไปสร้างเนื้อเยื่อ แล้วส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ
วัฏจักรไนโตรเจน - สิ่งมีชีวิตที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ เช่น แบคทีเรียที่ปมรากถั่ว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
แผนภาพการหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ