วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประชากร
การเตรียมเลี้ยงแมลงหวี่ เพื่อศึกษาเรื่องประชากร เนื่องจากแมลงหวี่มีวงจรชีวิตที่สั้น
การเตรียมเลี้ยงแมลงหวี่ เพื่อศึกษาเรื่องประชากร เนื่องจากแมลงหวี่มีวงจรชีวิตที่สั้น
ทดลองเลี้ยงแมลงหวี่ สังเกตการเพิ่ม-ลดจำนวนประชากร สาเหตุเพราะอะไร