วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม พันธุกรรมและโครโมโซม
สาระการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพันธุกรรม และกระบวนการในเซลล์
สาระการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพันธุกรรม และกระบวนการในเซลล์
พันธุกรรม กรรมพันธุ์ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น รูปหน้า ผม เชิงผม ขวัญบนศรีษะ หนังตา ติ่งหู