วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม พันธุกรรมและโครโมโซม
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่ อสุจิ)
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่ อสุจิ)
ลักษณะโครโมโซม จำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
การกำหนดเพศในมนุษย์ โครโมโซมเพศ