วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ทบทวน จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมู่เลือด และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ทบทวน จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมู่เลือด และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
คำถาม การพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูก (ข้อ 1, ข้อ 2)
คำถาม การพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูก (ข้อ 3)
คำถาม หมู่เลือด
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-