วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม เช่น พัฒนาเชื้อเพลิง พลาสติกย่อยสลายได้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม เช่น พัฒนาเชื้อเพลิง พลาสติกย่อยสลายได้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร เช่น พันธุ์พืช
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เช่น เพนนิซิลลิน ชุดตรวจยาบ้า
ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนแห้งแล้ง จุลินทรีย์กำจัดแมลงและน้ำเสีย