วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกหญ้าแฝก
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกหญ้าแฝก
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ป้องกันภาวะโลกร้อน ดินถล่ม น้ำท่วม
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เช่น แอนติบอดี้ ยาปฏิชีวนะและวัคซีน การทำยีนบำบัด