วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง
ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้วแคโทดและขั้วแอโนด และวงจรเพื่อศึกษาสมบัติไดโอด
ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้วแคโทดและขั้วแอโนด และวงจรเพื่อศึกษาสมบัติไดโอด
นักเรียนปฏิบัติการต่อวงจรและวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) ระหว่างแอโนดและแคโทดของไดโอด
ขั้วแอโนดของไดโอดจะต้องต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และขั้วแคโทดจะต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่