วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มี 3 ขาคือ ขาเบส (B) ขาอิมิตเตอร์ (E) ขาคอลเล็กเตอร์ (C)
ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มี 3 ขาคือ ขาเบส (B) ขาอิมิตเตอร์ (E) ขาคอลเล็กเตอร์ (C)
ตัวต้านทาน - อ่านค่าตัวต้านทานจากแถบสี
วงจรต่อออดไฟฟ้า 2 วงจรเปรียบเทียบ (วงจรที่ 1 ขั้วบวกออดไฟฟ้าต่อกับขั้วบวกของวงจร, วงจรที่ 2 ขั้วลบออดไฟฟ้าต่อกับขั้วบวกของวงจร (สลับขั้ว))
หากต่อขั้วบวกออดไฟฟ้ากับขั้วบวกของวงจร พบว่า ออดมีเสียงดัง และมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร หากต่อออดไฟฟ้าสลับขั้ว พบว่า ออดไม่มีเสียงดัง และไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร