วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) LDR
LDR เป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานปรับตามแสง และตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ จะมีแกนหมุนให้ปรับค่าความต้านทานได้
LDR เป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานปรับตามแสง และตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ จะมีแกนหมุนให้ปรับค่าความต้านทานได้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรที่มีความต้านทานต่างกัน - ถ้าความต้านทานมาก กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะน้อย ถ้าความต้านทานต่ำ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านวงจรได้มาก
ตัวต้านทานปรับค่าได้สามารถปรับค่าความต้านทานมาก-น้อย ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรลดลง-เพิ่มขึ้นได้
เอกสารดาวน์โหลด