วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด (F)
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด (F)
การทดลองสมบัติตัวเก็บประจุไฟฟ้า เมื่อต่อ C กับแบตเตอรี่ 2 นาที พบว่า สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้