วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) วงจรไฟกระพริบ
ไดโอดในวงจรไฟกะพริบสว่างเพราะมีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยมีทรานซิสเตอร์ควบคุมให้ไดโอดเปล่งแสงสว่าง-ดับสลับกัน
ไดโอดในวงจรไฟกะพริบสว่างเพราะมีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยมีทรานซิสเตอร์ควบคุมให้ไดโอดเปล่งแสงสว่าง-ดับสลับกัน
อุปกรณ์ในวงจรไฟกะพริบที่ทำให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างไม่พร้อมกันคือ ตัวเก็บประจุ และ ตัวต้านทาน เพราะกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาในทรานซิสเตอร์แต่ละตัวไม่พร้อมกัน