วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) รู้แค่ไหนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทาน 100 โอห์มและ 300 โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรต่างกันหรือไม่อย่างไร
ตัวต้านทาน 100 โอห์มและ 300 โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรต่างกันหรือไม่อย่างไร
การสลับขั้วไดโอดมีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ไฟลในวงจรอย่างไร, หากต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรแล้วไดโอดไม่สว่าง อาจเกิดจากสาเหตุใดบ้าง
การอ่านค่าสีตัวต้านทาน, การต่อออดกับขั้วแบตเตอรี่