วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) รู้แค่ไหนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สมบัติของสวิตซ์ใช้ปิด-เปิดวงจร, แอมมิเตอร์ใช้บอกกระแสไฟฟ้ามาก-น้อยในวงจร, การต่อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในวงจร
สมบัติของสวิตซ์ใช้ปิด-เปิดวงจร, แอมมิเตอร์ใช้บอกกระแสไฟฟ้ามาก-น้อยในวงจร, การต่อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในวงจร
คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร, ตัวต้านทานปรับค่าได้ใช้ปรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร
อ่านค่ากระแสไฟฟ้า ในวงจรที่มีไดโอดและตัวต้านทาน
ถ้าไดโอดเปล่งแสงในวงจรไม่สว่าง อาจเกิดจากสาเหตุใดบ้าง, ออดในวงจรใดที่ไม่มีเสียงดัง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-