วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) รู้แค่ไหนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทานในวงจรทำหน้าที่ ลดความดันของกระแสไฟฟ้าในวงจร ป้องกันอุปกรณ์เสีย
ตัวต้านทานในวงจรทำหน้าที่ ลดความดันของกระแสไฟฟ้าในวงจร ป้องกันอุปกรณ์เสีย
เสียงออดต่างกันอย่างไร ระหว่างออดไฟฟ้าที่ใช้ R 3.3 กิโลโอห์มหรือ R 24 กิโลโอห์ม
กระแสไฟฟ้าในวงจรใดมีค่ามากที่สุด, LDR ทำหน้าที่อะไร อย่างไร
ออดในวงจรดังสม่ำเสมอหรือไม่, อุปกรณ์ใดในวงจรไฟกะพริบ ทำให้เกิดการกระพริบของได้ไดโอดเปล่งแสง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-