วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กาแล็กซีและเอกภพ
กาแลกซี่ประกอบด้วย กลุ่มดาวฤกษ์ ก๊าซ และฝุ่นละออง มีรูปทรงไม่แน่นอนเช่น รูปกังหัน รูปไข่ดาว
กาแลกซี่ประกอบด้วย กลุ่มดาวฤกษ์ ก๊าซ และฝุ่นละออง มีรูปทรงไม่แน่นอนเช่น รูปกังหัน รูปไข่ดาว
กาแลกซี่ทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ที่มีโลกอยู่, ปีจักรวาลคือ เวลาที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบจุดศูนย์กลางกาแลกซี่