วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ระบบสุริยะ และปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตบนโลก
สาระการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง พลังงานในดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์
ดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่สะท้อนแสงอาทิตย์เข้าตาเรา แบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอก