วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งและลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งและลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด มีขนาดใกล้เคียงโลก เวลาเช้าจะเรียกว่า ดาวประกายพรึก เวลาพลบค่ำจะเรียกว่า ดาวประจำเมือง