วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
ดาวอังคาร พื้นผิวดาวอังคารเต็มไปด้วย ปล่องภูเขาไฟ หุบเหวกว้าง และร่องลึกที่เคยเป็นทางน้ำไหล
ดาวอังคาร พื้นผิวดาวอังคารเต็มไปด้วย ปล่องภูเขาไฟ หุบเหวกว้าง และร่องลึกที่เคยเป็นทางน้ำไหล
ดาวอังคารถูกขนานนามว่า เทพแห่งสงคราม และยานอวกาศตักดินบนดาวอังคาร เพื่อนำมาวิเคระห์หาสิ่งมีชีวิต
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง โลกกับดาวอังคาร
ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น เพราะมีร่องรอยของการมีน้ำ