วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
ดาวพฤหัส เป็นดาวเคราะห์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีมวลมากที่สุด มีบริวารมากที่สุด และหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด
ดาวพฤหัส เป็นดาวเคราะห์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีมวลมากที่สุด มีบริวารมากที่สุด และหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด
บรรยากาศของดาวพฤหัส ประกอบด้วย H และ He เป็นส่วนใหญ่ มักเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรง มีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ปรากฏเป็นประกายสว่างในชั้นเมฆอยู่เสมอ
บริวารของดาวพฤหัส ไอโอ: ดินแดนแห่งภูเขาไฟ, ยูโรปา: ดินแดนแห่งน้ำแข็ง, แกนิมิด: ดินแดนแห่งสนามแม่เหล็ก, คัสลิสโต: ดินแดนเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะ
ยานอวกาศที่สำรวจดาวพฤหัส พบวงแหวนบางๆ 3 ชั้นของดาวพฤหัส