วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นดาวเคราะห์ที่สวย เพราะมีวงแหวนเด่นสะดุดตา
ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นดาวเคราะห์ที่สวย เพราะมีวงแหวนเด่นสะดุดตา
ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่มีขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัส วงแหวนของดาวเสาร์เป็นก้อนหินและน้ำแข็ง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์เห็นได้ชัดเจน 3 วงแหวน
ดาวบริวารของดาวเสาร์ ได้แก่ ไททัน นักดาราศาสตร์พบไฮโดรคาร์บอนบนไททัน น่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนไททัน
วีดิทัศน์เรื่อง การใช้กล้องสองตามองวัตถุบนท้องฟ้า (ดาวศุกร์ กาแล็กซี่ ผิวดวงจันทร์ วงแหวนดาวเสาร์) และเรื่อง การเก็บภาพดวงดาวด้วยกล้องถ่ายภาพธรรมดา