วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ระดับ 3 ของระบบสุริยะ ดาวยูเรนัสค้นพบด้วยกล้องโทรทรรศน์บนโลก
ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ระดับ 3 ของระบบสุริยะ ดาวยูเรนัสค้นพบด้วยกล้องโทรทรรศน์บนโลก
ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะ ดาวเนปจูนเป็นดาวฝาแฝดกับดาวยูเรนัสทั้งขนาดและสี มีดาวบริวาร
วงแหวนของดาวเนปจูน และดาวเคราะห์น้อยในอวกาศ