วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวฤกษ์ การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
สาระการเรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์ และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
สาระการเรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์ และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวไถ (กลอนจากเรื่องพระอภัยมณี, ภาพกลุ่มดาว)
วาดภาพกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวสิงโต และกลุ่มดาวหมีเล็ก
กลุ่มดาวจระเข้ ได้แก่ การลับขอบฟ้า, ทิศทางการขึ้นของกลุ่มดาว, เส้นทางขึ้นตกของกลุ่มดาวเปลี่ยนตามฤดูกาล