วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวฤกษ์ การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
การใช้แผนที่ดาวดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ได้แก่ กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวจระเข้
การใช้แผนที่ดาวดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ได้แก่ กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวจระเข้
การใช้กลุ่มดาวจระเข้ค้นหาดาวเหนือ
การใช้แผนที่ดาวหากลุ่มดาว และใช้เข็มทิศหามุมอะซิมุท เช่น กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวนายพราน (ดาวเต่า) กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวค้างคาว
การใช้กลุ่มดาวจระเข้ค้นหากลุ่มดาวสิงโต