วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวฤกษ์ การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
กลุ่มดาวค้างคาว (หรือ กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย) เป็นดาวฤกษ์ 5 ดวงเรียงเป็นตัว M และการหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวค้างคาว
กลุ่มดาวค้างคาว (หรือ กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย) เป็นดาวฤกษ์ 5 ดวงเรียงเป็นตัว M และการหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวค้างคาว
กลุ่มดาวนายพราน แต่คนไทยจินตนาการเป็นดาวเต่า และดาวไถ
การใช้แผนที่ดาว ดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ ค้างคาว จระเข้ (หมีใหญ่) สิงโต ปู ปลา หญิงสาว คันชั่ง วัว
โจทย์การหาตำแหน่งดวงดาว (มุมอะซิมุท มุมเงย)