วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวจักรราศี - โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะผ่านดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ซึ่งจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ พร้อมชื่อดาวจักรราศี (ชื่อสากล ชื่อไทย)
กลุ่มดาวจักรราศี - โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะผ่านดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ซึ่งจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ พร้อมชื่อดาวจักรราศี (ชื่อสากล ชื่อไทย)
ภาพกลุ่มดาวจักรราศี 12 ราศี ได้แก่ เมษ พฤษภ มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุล พฤศจิก ธนู มกร กุมภ์ มีน
วีดิทัศน์เรื่อง สมาชิกแห่งเวหา (ดาวนายพราน ดาวแมงป่อง ดาวจระเข้) และเรื่อง ตะลุยจักรวาล (อุปกรณ์และเทคนิคการดูดาว)
ดูดาวจักรราศีบนท้องฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ ดาวปู ดาวคนคู่ ดาววัว ดาวแกะ ดาวปลา ดาวคนโฑ ดาวนายพราน ดาวสิงโต ดาวหญิงสาว ดาวคันชั่ง ดาวมังกร ดาวแมงป่อง ดาวธนู